In het derde kwartaal van dit jaar groeide de bevolking met bijna 59.000 inwoners, vergelijkbaar met de groei in diezelfde periode in 2019. In de eerste twee kwartalen was de bevolkingsgroei nog duidelijk lager dan de periode voor de uitbraak van het coronavirus.

Er werden in het afgelopen kwartaal 10.000 meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De rest van de bevolkingsgroei is te verklaren door migratie.

Migranten 

In juli, augustus en september kwamen 49.000 meer migranten deze kant op dan er vertrokken naar het buitenland. Het aantal immigranten was hoger dan in 2020, maar lager dan in piekjaar 2019. Maar omdat dit jaar minder mensen verhuisden naar het buitenland dan in dezelfde periode in 2019, was de door migratie veroorzaakte bevolkingsgroei toch hoger.

In de eerste negen maanden van dit jaar waren Syriërs de grootste groep migranten, gevolgd door mensen uit Polen.

Brexit 

Opvallend was dat meer mensen uit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden dan andersom. Dat was ook al in 2020 het geval. In de jaren daarvoor was juist het omgekeerde aan de hand. Dat hangt volgens het CBS mogelijk samen met de brexit, al is daar geen hard bewijs voor.

In 2020 was de bevolkingsgroei gehalveerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door reisbeperkingen kwamen weinig migranten deze kant op. Ook overleden veel meer mensen dan gebruikelijk vanwege de virusuitbraak.Source link