Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de meeste mensen vorig jaar aan kanker overleden. Zo’n 28 procent van alle sterfgevallen (47.000 mensen) was het gevolg van deze ziekte.

37.000 mensen overleden aan hart- en vaatziekten, 20.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Ouderen

In vergelijking met 2019 nam het aantal doden met 16.800 personen toe. In alle leeftijdsgroepen speelde het coronavirus daarin een rol. Onder ouderen nam het aantal sterfgevallen aan kanker, longziekten, ziekten van het zenuwstelsel, psychische stoornissen en hart- en vaatziekten af, maar er gingen veel ouderen dood aan een coronabesmetting.

Ziektes

Ook stierven met name 80-plussers met een chronische ziekte vroegtijdig door het coronavirus. Dat gebeurt volgens het CBS ook als er een fikse griepepidemie heeft geheerst.

De sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten is vorig jaar weer iets gedaald. Dat is al sinds 2000 het geval. Sinds 2018 daalt ook het aantal mensen dat aan ziekten zoals Alzheimer en dementie overlijdt.

Niet-natuurlijke doodsoorzaken

Daarentegen stijgt het aantal mensen dat sterft aan een niet-natuurlijke oorzaak zoals een ongeluk, moord, doodslag of zelfdoding. Overlijden door of na een valpartij komt volgens het CBS steeds vaker voor, vermoedelijk omdat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Aantal zelfmoorden bleef gelijk

Het aantal zelfmoorden bleef vorig jaar gelijk. In 2020 maakten ruim 1800 Nederlanders een einde aan hun leven en dit aantal is vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

Of de coronapandemie invloed gaat hebben op het aantal zelfmoorden, is volgens statistici niet duidelijk. De beslissing om over te gaan tot zelfdoding is volgens het CBS zelden te wijten aan één duidelijke oorzaak. “Daarom is het bijzonder moeilijk met kille statistieken recht te doen aan het persoonlijke leed dat achter iedere zelfdoding schuilgaat”, schrijft het CBS.Source link