Volgens minister De Jonge beschermt een prik ook genoeg tegen een nieuwe besmetting. Hij sluit zich daarmee aan bij het advies van het Outbreak Management Team (OMT) deze week, die stelde dat wie langer dan een half jaar geleden een corona-infectie heeft doorgemaakt, genoeg heeft aan één dosis van een mRNA-prik.

Het doormaken van Covid-19 leidt tot ‘een brede stimulering van de afweer’, concludeert het OMT. Daardoor is het lichaam in staat een nieuwe besmetting te weerstaan.

Ongeacht ernst klachten

Tot dusver werd ervan uitgegaan dat de infectie daarvoor maximaal zes maanden geleden moest hebben plaatsgevonden, maar op basis van recente onderzoeken concludeert het OMT dat die termijn kan worden losgelaten.

Het maakt ook niet uit of iemand ernstige klachten heeft gehad of helemaal geen. Alleen mensen van boven de 80 en mensen met een verzwakt immuunsysteem, doen er verstandig aan toch die tweede prik te krijgen.Source link