Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek in opdracht van arbeidsmarktorganisatie Reiswerk. Volgens de organisatie is er sprake van ‘een kaalslag’ onder het personeel in de reissector. De grootste gedupeerden zijn medewerkers met een tijdelijk contract en jonge medewerkers.

Gedupeerden

Volgens Esther Gathier van Reiswerk is 56 procent van de tijdelijke contracten niet verlengd. “Daarnaast zien we dat met name jonge medewerkers zijn getroffen: bijna 50 procent van de medewerkers onder de 25 jaar verloor zijn baan”, vertelt Gathier.

Het aantal werknemers in de reissector nam vorig jaar af van 14.972 naar 11.503, een afname van ruim 23 procent. Reiswerk erkent dat het baanverlies zonder overheidssteun veel groter zou zijn geweest. “Dit aantal lijkt laag, maar is te verklaren door de overheidssteun die vele reisorganisaties hebben ontvangen.”

Verdere daling verwacht

Uit het onderzoek blijkt dat de reissector vreest dat de daling van de werkgelegenheid nog zal doorzetten. Van de ondervraagde reisbedrijven verwacht 88 procent dat in 2021 het aantal medewerkers verder zal afnemen of gelijk zal blijven. Bijna de helft houdt rekening met een ontslagronde en 31 procent met een mogelijke opheffing of faillissement.Source link