Door voor twee tijdvakken te kiezen, kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Daarnaast krijgen alle leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een extra herkansing.  

Kans op diploma

“Onze inzet blijft om de centrale examens door te laten gaan”, zegt minister Arie Slob. “Om leerlingen een zo goed mogelijke uitgangspositie te geven, breiden we het tweede tijdvak uit tot tien dagen, mogen leerlingen hun centrale eindexamens spreiden over twee tijdvakken en krijgen álle leerlingen een extra herkansing.”

De centrale examens gingen afgelopen keer als gevolg van de coronacrisis niet door.

Overigens wordt voor alle eindexamenleerlingen een uitzondering gemaakt op de nieuwe coronamaatregelen: zij mogen na de kerstvakantie wél gewoon naar school om lessen te volgen. In de voorjaarsvakantie wordt opnieuw gekeken hoe het gaat met het coronavirus en welke gevolgen dit heeft voor de eindexamenleerlingen. 

Vmbo

Eerder maakte minister Slob al bekend dat de praktijkafdeling van het vmbo dit jaar wordt afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Scholen kunnen zelf bepalen wanneer ze die examens afronden. Source link