De levensverwachting is de afgelopen jaren toegenomen, maar de sterfgevallen door het coronavirus hebben mogelijk een effect op die groeiende levensverwachting, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van nieuw onderzoek.

In het voorjaar van 2020 stierven er bijna 9.000 mensen meer dan normaal die besmet waren met het coronavirus. In hoeverre het virus een effect heeft op de levensverwachting van 2020 hangt volgens het CBS af van de ontwikkelingen in de rest van het jaar.

Het CBS heeft voor de rest van het jaar vijf mogelijk scenario’s doorgerekend, waarbij in het gunstigste geval de levensverwachting gelijk blijft met die in 2019. In het meest ongunstige scenario, waarbij door een tweede golf twee keer zoveel doden vallen als in het voorjaar, verwacht het CBS dat de levensverwachting zal dalen naar het niveau van 2010.

De levensverwachting nam in 2019 sneller toe dan in de zeven jaren ervoor, toen steeg de levensverwachting met gemiddeld twee maanden voor mannen en een maand voor vrouwen. In 2019 steeg de levensverwachting echter met vier maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met drie maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen.

Vergeleken met andere Europese landen in 2018 lag de levensverwachting van Nederlandse vrouwen vier maanden lager dan gemiddeld, maar die van Nederlandse mannen lag juist twee maanden hoger dan gemiddeld.Source link