Demonstratie Viruswaanzin goedgekeurd. ‘Dag van de Democratie’ op zaterdag 1 augustus

Viruswaanzin heeft goedkeuring gekregen van de Gemeente Den Haag om de demonstratie van zaterdag 1 augustus a.s. door te laten gaan. Het thema van de demonstratie is ‘De Dag Van De Democratie’. Twee eerdere demonstraties die waren aangevraagd werden op het laatste moment verboden.

Waarom deze demonstratie?

Medio maart 2020 ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown om overbezetting op de IC’s te voorkomen en om de curve af te vlakken. We stonden als bevolking achter onze overheid in deze vergaande beslissingen en offerden tijdelijk een deel van onze vrijheden in ter bescherming van onze naasten. 

Afbrokkelend draagvlak: geen gedegen onderbouwing, geen noodzaak

Inmiddels zijn we ruim 4 maanden verder en zijn met de 1,5 meter-regel en het verplichte mondkapje in het OV, nog altijd verstrekkende vrijheidsbeperkende maatregelen van kracht. Dit terwijl er al maanden nauwelijks meer sprake is van nieuwe ziekenhuisopnames en nieuwe patiënten op de IC’s. De noodzaak om nog maatregelen te hebben is er niet. Zeker aangezien de maatregelen die nog van kracht zijn geen gedegen wetenschappelijke onderbouwing hebben en ook geen bewezen effect. Logischerwijs brokkelt het draagvlak voor deze maatregelen dan ook in rap tempo af.

Toch spoedwet

Ondanks dit alles dreigen de maatregelen verankerd te worden in een spoedwet. Een wet waarin de minister carte blanche krijgt om naar eigen inzicht maatregelen in te voeren zonder dat daarvoor instemming van het parlement nodig is. En, waarin burgers fundamentele vrijheden en rechten ontzegd worden op straffe van hoge boetes. Zelfs voor kinderen.

Mondkapjes: geen bescherming, wel gevaarlijk voor drager

Naast de dreigende komst van de spoedwet, dreigt er ook nog eens een mondkapjesplicht te worden ingevoerd. Ook voor deze maatregel is geen bewijs van de werking en het effect. Wel zijn er diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het dragen van een mondkapje kan zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen bij de drager. Logisch, want de drager krijgt minder zuurstof binnen en tegelijkertijd meer schadelijke koolstofdioxide. 

Zomerreces

Terwijl dit alles het land verdeeld, kwetsbaren nog altijd beperkt worden in hun omgang met geliefden, ondernemers vechten voor hun voortbestaan, de economische schade elke dag groter wordt en de bevolking door de media in een angstgreep wordt gehouden met misleidende informatie over besmettingen en een mogelijke tweede golf, vieren onze ministers en het parlement zomerreces. 

Signaal: beëindig maatregelen, spoedwet van tafel

Op de Dag van de Democratie vieren we daarom onze vrijheid en geven we een duidelijk signaal af aan onze volksvertegenwoordiging: de maatregelen dienen per direct beëindigd te worden en de spoedwet dient onvoorwaardelijk van tafel te verdwijnen. De democratie en onze vrijheid mag niet worden afgepakt en ingeperkt.  

Programma

De Dag van de Democratie vindt plaats op zaterdag 1 augustus van 14 tot 16uur op het Malieveld in Den Haag. Op het programma staan verschillende sprekers zoals: Willem Engel en Jeroen Pols. Meer namen worden snel toegevoegd.

De timing is niet toevallig. Op deze dag vindt in Berlijn ‘Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit’ plaats. Naar verwachting zullen hier ca 500.000 mensen opkomen voor hun vrijheid en grondrechten.

Geen zorgen gezondheidsrisico’s

De organisatie maakt zich geen zorgen over risico’s voor de volksgezondheid. De afgelopen maanden hebben er talloze demonstraties plaatsgevonden. Deze demonstraties hebben geen enkel effect gehad op ziekenhuisopnames of nieuwe patiënten op de IC’s. Momenteel wordt er een mediahype gecreëerd waarin ‘besmettingen’ en ‘een tweede golf’ de headlines domineren, zonder dat de essentiële context wordt geboden dat een positieve test niet hetzelfde is als een besmetting, dat de PCR-test niet betrouwbaar is, dat besmet zijn niet betekent dat je een patiënt bent of een gevaar bent en er geen sprake is van een oplopend aantal ziekenhuisopnames of patiënten op de IC.

Geen zorgen ongeregeldheden

Ook over mogelijke ongeregeldheden maakt de organisatie zich geen zorgen. Eerdere demonstraties waren verboden, dat is nu niet het geval. We staan schouder aan schouder met elkaar en de politie. Politieagenten hebben ook gewoon gezinnen en ervaren in hun eigen levens ook de nadelige effecten van de maatregelen. Bovendien staan we in nauw en goed contact met de politie Den Haag en gaan we ervan uit dat zij een positieve rol gaan spelen om er een prachtige middag van te maken. De Haagse politie is het gewend om grote demonstraties in goede banen te leiden.  

Kom ook! Kom samen!

Natuurlijk hopen we dat ook jij erbij bent ondanks de vakantieperiode. Kom niet alleen en neem familie en vrienden mee. Dit gaat ons allemaal aan.Als je komt, laat het ons even weten via deze link.Dat geeft ons gelegenheid om ook op de dag zelf nog met je te kunnen communiceren.

Vind je het belangrijk dat meer mensen dit lezen? Deel dit bericht met vrienden, kennissen en familie

Topics #corona #coronavirus #covid-19 #demonstratie #Den Haag #free #Freedom #gezondheid #Malieveld #Netherlands #NL #pandemic #SARS-CoV-2 #viruswaanzin #WHO