Militairen zijn wel wat gewend, maar de schrijnende situatie in veel verpleeghuizen die getroffen werden door het coronavirus, was een schok voor de medisch verpleegkundigen die afgelopen weken bijstand verleenden. Vooral de manier waarop er met hygiëneregels werd omgegaan, baarde hen grote zorgen.Source link