© ANP
Een huisartsenpost in Den Haag.

Via een nieuw meldsysteem werden de afgelopen weken door huisartsen 764 patiënten gemeld die op basis van een sterke klinische verdenking overleden aan Covid-19, maar die niet zijn getest. De afgelopen weken hebben huisartsen in totaal zo’n 1800 kwetsbare patiënten met Covid-19 begeleid buiten het ziekenhuis.

Een deel van hen was positief getest. Bij de meerderheid bestond weliswaar een sterk klinische verdenking op Covid-19, maar werd geen test gedaan.

‘Verborgen’ patiënten 

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de zorg voor kwetsbare patiënten met Covid-19 door huisartsen. Consortium Huisartsen begon onlangs een nieuw landelijk systeem om ‘verborgen’ patiënten en doden te registreren. Niet-geteste personen komen nu niet voor in de dagelijkse RIVM-cijfers, omdat die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en de intensive care.

De huisartsen brachten via het platform Zorgdomein in kaart welke niet-geteste patiënten en overledenen hoogstwaarschijnlijk wel besmet zijn of waren met het coronavirus. Zorgdomein gebruiken huisartsen nu al veel  voor beveiligde gegevensuitwisseling, zoals bijvoorbeeld verwijsbrieven naar het ziekenhuis.

Stapeling van ziekten

Een van de voornaamste redenen voor patiënten om niet naar het ziekenhuis te gaan was de wens van de patiënt zelf, zegt Marco Blanker, huisarts, universitair hoofddocent bij het UMCG en coördinator van het Consortium Huisartsgeneeskunde. “In de meeste gevallen was er ook een andere reden om niet naar het ziekenhuis te verwijzen, zoals de kwetsbaarheid zelf door stapeling van ziekten of het vooruitzicht op isolatie in het ziekenhuis. Maar ook kwetsbare patiënten die Covid-19 krijgen, kunnen gelukkig gewoon opknappen.”

Goede indruk

Volgens projectleider en huisarts Jochen Cals geeft het onderzoek na ruim een week al ‘een goede indruk over de intensieve zorg die huisartsen leveren aan kwetsbare Covid-19 patiënten thuis of in het verzorgingshuis’. “Zo weten we hoe vaak medicijnen als morfine of midazolam worden ingezet om klachten te verlichten in de palliatieve fase. Maar ook of huisartsen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hadden.”Source link