Kan moedermelk worden gebruikt als medicijn tegen het coronavirus? Onderzoekers van het Amsterdam UMC denken van wel. Zij onderzoeken of moeders die een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt antistoffen tegen het virus in hun moedermelk hebben. Die melk kan dan worden gedronken door kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge baby’s, om hen te beschermen tegen het virus.Source link