Het coronavirus tast in eerst instantie de longen aan, dit kan vervolgens leiden tot een sterk verminderde longfunctie en in het ergste geval ook tot longfalen.

Zuurstoftekort in de hersenen

Hierdoor kan zuurstoftekort in de hersenen ontstaan. Dit veroorzaakt schade in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren.

Daarnaast kan een langdurig verblijf op de intensive care ook leiden tot hersenschade. De Hersenstichting wijst daarmee op een onderzoek uit 2019 waarin staat dat bijna 60 procent van alle patiënten die langer dan 48 uur op de intensive care liggen, cognitieve klachten krijgen.

Het gaat dan vooral om aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering en extreme vermoeidheid.

Er zijn ook aanwijzingen dat het coronavirus een hersenontsteking kan veroorzaken, zegt de stichting. “Dit alles zorgt ervoor dat de gezondheidszorg een grote groep nieuwe hersenpatiënten kan verwachten”, zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting.

‘Wees scherp op cognitieve klachten’

“We roepen artsen daarom op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.”

De Hersenstichting vindt dat alle patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met corona, met een korte objectieve test gescreend zouden moeten worden op aanwijzingen voor hersenletsel.Source link