Voor de Nederlandse pensioenfondsen was het eerste kwartaal van 2020 een ramp, blijkt dinsdag uit cijfers van de fondsen. Door de coronacrisis daalden onder meer de aandelenbeurzen wereldwijd, met als gevolg dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen in de gevarenzone belandden.

Bij het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, daalde de actuele dekkingsgraad in de eerste drie maanden van het jaar van 97,8 procent eind december, naar 82 procent eind maart. Daarmee is de dekkingsgraad van het fonds gedaald tot onder het dieptepunt van de kredietcrisis.

De dekkingsgraad van ABP daalt vooral door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de beleggingen van het fonds: het fonds behaalde een negatief rendement van -9,8 procent in het eerste kwartaal. Daarnaast daalde de rekenrente verder, waardoor het fonds met ruim drie miljoen deelnemers flink meer geld in kas moet houden.

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vindt de ontwikkeling zorgwekkend, maar benadrukt dat het nog niet betekent dat de pensioenen volgend jaar gekort zullen worden. Dat wordt pas aan het eind van het jaar duidelijk.

Actuele dekkingsgraden grootste pensioenfondsen eind maart 2020
ABP: 82 procent (was 97,8 procent in december)
PFZW: 83,5 procent (was 99,2 procent in december)
bpfBOUW: 100,5 procent (was 114 procent in december)
PME: 86,4 procent (was 98,7 procent in december)
PMT: 85,9 procent (was 98,8 procent in december)

Voorzitter PFZW: ‘Te vroeg om iets zinnigs te zeggen over pensioenkortingen’

Ook zorgfonds PFZW beleefde een slecht kwartaal: de dekkingsgraad daalde met bijna 16 procentpunten van 99,2 procent naar 83,5 procent. Het fonds zag de rendementen van beleggingen met bijna 9 procent dalen.

PFZW-voorzitter Peter Borgdorff noemt het eerste kwartaal “dramatisch”, maar wijst ook naar recente beursstijgingen om te onderstrepen dat pensioenkortingen nog niet vaststaan.

“Het is duidelijk: op dagkoersen valt geen peil te trekken. PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid, dat erop gericht is om deelnemers ook in de verre toekomst een goed pensioen te bieden. Het is nog veel te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenen”, aldus Borgdorff.

Dekkingsgraden voor bouw-en metaalsector ook onderuit

Het eerste kwartaal was niet beter voor minder grote pensioenfondsen als bouwfonds bpfBOUW en metaalfondsen PME en PMT.

Ook bij deze fondsen daalde de actuele dekkingsgraad: bij bpfBOUW van ruim 114 procent naar 100,5 procent en bij PME en PMT naar respectievelijk 86,4 en 85,9 procent.Source link